Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län - inriktning och rutiner

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
44
Dokumentet beskriver inriktning och rutiner för kommunikationssamverkan vid större krishändelser i Västra Götalands län. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan kommunikationsansvariga vid kommuner, Västra Götalandsregionen och ett antal myndigheter i länet. Dokumentet fastställdes av länets krisinformationsråd 8 maj 2015.
Kommentar: