Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2 – två Göteborgsstudier

Bild på publikationens framsida
Löpnummer:
2015:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
12
Spridningsseminarium den 29 maj 2015 av två Göteborgsstudier: Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis samt Tjejer och cannabis.
Kommentar:
Finns endast digitalt.