Inventering av brackvattendammar i Stockesundet, Orust kommun

Löpnummer:
2015:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
Sidantal 27
En inventering av de fem brackvattensdammarna i Stockesundet på Flatön i Orust kommun. Rapporten innehåller beskrivning av flora och fauna i vattenområdet.
Kommentar: