Ozonmätnätet i södra Sverige - Resultat 2014

Löpnummer:
2015:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
72
Miljöövervakning av marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige. Resultaten har relaterats till variation i landskapet och jämförts med miljömål och miljökvalitetsnormer.
Kommentar: