Nätprovfiske i Västra Götalands län 2014

Löpnummer:
2015:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
50
– Biologisk effektuppföljning i försurade kalkade vatten. Sammanställning av de sju sjöar som nätprovfiskades under 2014. Syftet med fisket var att kartlägga fiskeförekomsten.
Kommentar: