Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2

Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2
Löpnummer:
2015:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
16
Ett spridningsseminarium med erfarenheter från satsningen mot cannabis i Trestad2 i Göteborg. Ungdomar och missbruk och Att möta föräldrar och anhöriga
Kommentar: