Försurning och kalkning i Västra Götalands län

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2014. Rapporten är en sammanfattning av 2014 års kalkning, effekt-uppföljning och biologisk återställning i Västra Götalands län.
Kommentar:
Finns endast som pdf.