Social hållbarhet inom fysisk planering och boende

Social hållbarhet inom fysisk planering och boende
Löpnummer:
2015-29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
36
Kunskapsunderlag om social hållbarhet i den fysiska planeringen och i boendeplaneringen. Dokumentet är ett verktyg som uppdateras och förändras utifrån förändringar i lagar och regelverk, men också utifrån ny kunskap och nya insikter.
Kommentar: