Ål i Göta Älv

Rapport 2015:28
Löpnummer:
2015:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Fångsten av uppvandrande ål de tre senaste åren tyder utplaning på en låg nivå av mängden vid Olidans fälla i Trollhättan i Göta älv. Totalt har 1421 kg ål flyttats till Vänern dessa år. Med en medelvikt på 36 ålar på ett kg och innebär cirka 50 000 stycken. Men fångsterna är fortfarande bara en bråkdel av de tidigare gjorda. Insamlingen har bedrivits i över 100 år med de största fångsterna på cirka 8,7 ton ål åren 1905 och 1937.
Kommentar: