Kiselalger i Västra Götalands län 2014

Omslag på rapporten Kiselalger i Västra Götalands län 2014
Löpnummer:
2015:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
108
Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljömål och kalkningsinsatser samt som underlag för statusklassningen. 2014 undersöktes 25 lokaler i länet. Resultaten visar att 12 av dessa är övergödningspåverkade och 5 lokaler visade på sura eller mycket sura förhållanden.
Kommentar:
Finns endast som pdf.