Inventering av potentiella kalktallskogar i Dalsland

Löpnummer:
2015:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
60
23 områden inventerades för att se om de var kalktallskogar. Fyra områden bedömdes som mycket skyddsvärda och 9 områden innehöll fragment av kalktallskog. Flera områden var skadade av skogbruksåtgärder.
Kommentar: