Fiskräkning i Säveån 2014 - Hedefors omlöp

Fiskräkning i Säveån 2014
Löpnummer:
2015:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun

Kommentar: Finns ej i tryckt format
Kommentar: