Fiskräkning i Enningdalsälven 2014 - Mjölnerödsdammen

Fiskräkning i Enningdalsälven 2014 - Mjölnerödsdammen
Löpnummer:
2015:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Sammanställning av data från fiskräknaren i Mjölnerödsdammen, Enningdalsälven

Kommentar: Finns endast som pdf
Kommentar: