Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
112
En enkätundersökning för att följa upp arbetet med mottagning och etablering av nyanlända i landet. Rapporten syftar till att summera huvudresultaten för Västra Götalands län.
Kommentar: