Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?

Omslag med svarta siluetter av ungdomar mot färgade bakgrunder
Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
12
- Dokumentation från regionalt seminarium 26 mars 2015

Fokus på olika sammanhang som ungdomar finns i och hur omvärlden kan påverka. Vilka utmaningar kan vi förvänta oss i framtiden? Vad har vi för kunskap idag och hur kan vi använda oss av den i möten med utsatta ungdomar?
Kommentar: