Elfiske i Västra Götalands län 2014

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
326
Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeprogram 2014. Årets fisken utfördes under goda förhållanden under stora delar av säsongen. 2014 fiskades det 155 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.