Bottenfauna i Västra Götalands län 2014

Bottenfauna i Västra Götalands län 2014
Löpnummer:
2015:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
201
Rapport innehåller resultatet från de bottenfaunaundersökningar som genomfördes under 2014. Sammanlagt undersök-tes 58 lokaler, varav 51 ingår i olika kalkningsprojekt och 7 var okalkade referenslokaler. Resultatet visar på kalkningsverksamheten fungerar väl och eutrofiering inte är ett problem när det gäller de undersökta vattendragen
Kommentar: