Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla

Omslaget med foto av blåmusslor i en hög.
Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
44
Undersökning av miljögifter och miljögiftseffekter i blåmusslor vid åtta stationer längs Bohuskusten 2014.
Kommentar: