Strandskydd och LIS i Västra Götalands län 2014 - Genomslaget av reglerna om strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Rapport 2015-17
Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Fler LIS-planer hanterades 2014 jämfört med 2013. Kommunerna är i grunden positiva till LIS-planeringen men tycker det är för resurskrävande. Byggnation i större omfattning har inte kommit igång i LIS-områdena.
Kommentar:
Finns endast som pdf