Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn under 2013 och 2014

Rapport 2015-14
Löpnummer:
2015:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet
Kommentar:
Finns endast som PDF.