Fiskräkning i Säveån 2014 - Jonsereds övre fiskväg

Rapport 2015-13
Löpnummer:
2015-13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Sammanställning av data från fiskräknaren i Jonsereds övre fiskväg, Säveån
Kommentar:
Finns endast som pdf