Länsplan angående vildbin i Västra Götalands län

Framsidan på rapporten
Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
60
Sammanställning av information om de vildbin som har ett åtgärdsprograms utbredning samt underlag för konkreta åtgärder och informationsinsatser i Västra Götalands län.
Kommentar: