Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2014

Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
32
Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2014. 25 slumpvis utvalda kärr i länet har undersökts vad gäller påver-kan, skötsel, flora med mera.
Kommentar: