Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
57
Rapporten innehåller resultat från de inventeringar av flodpärlmussla som gjordes under 2014. Förutom de 4 vattendrag som ligger inom miljöövervakningsprogrammet så inventerades 11 stycken nya vattendrag översiktligt. Situationen ser fortfarande mörk ut för de flesta populationer av flodpärlmusslan.
Kommentar:
Finns endast som pdf