Miljömålsbedömning 2014 Västra Götalands Län

Bild på rapportens omslag
Löpnummer:
2015:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
49
Den årliga uppföljningen av de femton miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten kommer inte tryckas.