Inventering av skyddsvärda träd i delar av Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner

Löpnummer:
2015:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
20
I Gullspångs kommun noterades 103 skyddsvärda träd, i Karlsborg 109 och i Mariestad 134. Av de totalt 346 inmätta träden hade 200 en stamdiameter över 1 meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 29 procent välutvecklade håligheter.
Kommentar: