Miljöövervakning av slåtterängar

Rapportomslag
Löpnummer:
2015:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
2014 års miljöövervakning visar att 81 procent av ängarna sköts via någon form av hävd, men att höet inte bärgats från 30 procent. Det är oroväckande att 28 procent av de hävdade lokalerna har en minskande andel hävdad yta.
Kommentar: