Samhällsorientering för nyanlända – Länsstyrelsernas gemensamma redovisning 2015

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2015:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
60
Detta är länsstyrelsernas gemensamma redovisning av samhällsorienteringen som bedrivs i landet.

Rapportnr (Jönköpings län): 2015:04
Kommentar: