Miljöövervakning av gaddsteklar

Bild på rapport
Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
57
Elva ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor. I sandiga områden hittades fyra av fem rödlistade arter och många arter kunde hittas även på lokaler med mycket sparsam blomrikedom.
Kommentar: