Inventering av stinkpadda/strandpadda

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2015:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
78
Samtliga kända, gamla lokaler i länet inventerades. Sammanlagt besöktes 4463 hällkar med cirka totalt 354 000 yngel i 234 hällkar och på en av öarna påträffades spelande vuxna individer. Fynd av stinkpadda gjordes i 20 utav de 29 rutorna.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.