Biotopkartering av Teåkersälven - 2014

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2015:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
50
Teåkersälven är påverkad av rensningar och omgräv-ningar, men har börjat återhämta sig av egen kraft. Stora delar av flodpärlmusslornas utbredningsområde har en hög sedimentationsbelastning och det saknas lekområden för musslornas värdfiskar där musslorna sitter. 
Närmiljön bedöms ha en låg påverkan på vattendraget.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.