Tillsynsveckan hösten 2014 - För ökad kunskap och samsyn

Löpnummer:
2014:71
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
26
Länsstyrelsen i Västra Götalandas län har under året genomfört sin andra tillsynsvecka av två i projektform. Under höstens tillsynsvecka genomfördes nio delprojekt. Drygt 300 tillsynsärenden hanterades spridda över flertalet av länets kommuner.
Kommentar: