Ung i vår tid - Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2014:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
16
Dokumentation från regional konferens 27 november 2014 med presentationer av forskning och nya studier om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd
Kommentar:
Det är gratis att beställa publikationen.