Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Rapportomslag 2014-69
Löpnummer:
2014-69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
16
Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.
Kommentar:
Finns endast som PDF.