Systematisk inventering av väddsandbi och guldsandbi

Omslagsbild
Löpnummer:
2014:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
18
– i Västra Götalands län. Väddsandbi och guldsandbi inventerades systematiskt i 42 slumpade ekorutor. Väddsandbi hittades i 29 procent och guldsandbi i 19 procent av de utslumpade rutorna.
Kommentar: