Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006 – 2014

Löpnummer:
2014:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
52
Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
Kommentar:
Nyhet finns kopplad till den här rapporten /Amelie