Förslag till Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Framsidan på dokumentet. Vy i gråskala över Krokån
Löpnummer:
2014:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
241
Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt.

Förvaltningsplanen sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vattenförvaltningen från 2009 och fram till idag. Planen ger även en kort beskrivning av inriktningen på det fortsatta vattenförvaltningsarbetet.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2014 till
30 april 2015.
Kommentar: