Beroendevårdens utveckling och framtid – vilka utmaningar står vi inför?

Bild på framsidan av dokumentationen
Löpnummer:
2014:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
12
Dokumentation från konferens om Beroendevårdens utveckling och framtid med deltagare från socialtjänsten i länets kommuner, hälso- och sjukvård, kriminalvård och ideella organisationer.
Kommentar: