Inventering av asp 2014 – tillrinningar till Vänern

Framsida omslag
Löpnummer:
2014:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
30
Inventering av lekområden för asp i vattendrag till Vänern. Insamling av rom som sedan artbestämts efter DNA-analys.
Kommentar: