Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2014:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
70
Utvärdering av Kosterhavsdelegationen och förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark samt de naturreservat som ingår i delegationens ansvarsområde.
Kommentar:
Finns endast som pdf.