Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015-2020

Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015-2020
Löpnummer:
2014-57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
123
Ungefär vart sjätte år revideras programmen för den regionala miljöövervakningen. Detta program redovisar Länsstyrelsens planerade miljöövervakning i Västra Götalands län under åren 2015 till och med 2020. Annan övervakning i länet redovisas även kortfattat.
Kommentar: