Kortversion av regional handlingsplan för klimatanpassning

Rapportens omslag
Löpnummer:
2014:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
24
– Västra Götalands län.
Innehåller en sammanfattning samt de åtgärdslistor som utgör kärnan i handlingsplanen.
Kommentar: