Guide till lokalt arbete med miljömål

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2014:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
114
Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker.
Kommentar:
Finns endast som pdf