Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

Omslag till rapporten Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster
Löpnummer:
2014:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
16
Före röjning av slyuppslag runt bohuslinden vid Ekenäs har en inventering utförts för att få en uppfattning om hur mycket små bohuslindar det finns i området. Inventeringen visar att det finns ett fyrtiotal plantor som uppvisar bladkaraktärer som tyder på att det kan röra sig om bohuslind. För att få en helt säker artbestämning krävs att plantorna tillåts nå en sådan ålder att de utvecklar blomställningar.
Kommentar: