Länsstyrelsens åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö - Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015

Rapportomslaget
Löpnummer:
2014:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
221
Rapporten visar behovet samt prioritering av åtgärder Länsstyrelsen behöver genomföra för att uppnå en bättre vattenmiljö inom Västra Götalands län.
Kommentar: