Tillsynsveckan hösten 2014- För ökad kunskap och samsyn

Rapportomslag, 2014:50
Löpnummer:
2014:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
22
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under året genomfört sin första tillsynsvecka av två i projektform. Under höstens tillsynsvecka genomfördes sju delprojekt. Drygt 400 tillsynsärenden hanterades spridda över flertalet av länets kommuner.
Kommentar: