Kiselalger i Västra Götalands län 2013

Löpnummer:
2014:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
91
Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljö-mål och kalkningsinsatser samt som underlag för status-klassningen. 2013 undersöktes 21 lokaler i länet. Resultaten visar att 2 av dessa är övergödningspåverkade och 1 lokal visade på sura förhållanden.
Kommentar:
Finns endast som pdf