Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014

Omslag till rapport
Löpnummer:
2014:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
72
En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.
Kommentar: