Ål i Göta älv: Uppvandrande ål vid Lilla Edets kraftstation. Provisoriska ålledare åren 2011, 2012 och 2013.

Rapportomslag 2014:45
Löpnummer:
2014:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
19
De tre åren med provisoriska ålsamlare vid första vandringshindret i Göta älv (vid kraftstationen i Lilla Edet) gav mellan 176 och 1920 uppvandrande ålar.

En jämförelse med andra samlare som användes åren 1982 till 1989 ger en skattning på vikten summerad för respektive år till i storleksordningen 3 till 30 kg under de 11 åren uppgifter finns, oberoende av typ av samlare.
Kommentar:
Finns endast som pdf.