Ål i Göta älv: Uppvandrande ål vid Olidans kraftstation åren 2012 och 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
24
Under 2012 och 2013 har ålsamlaren vid Olidan i Göta älv fångat 508 respektive 246 kg ål. Längden på de insamlade ålarna låg mellan 13 och 48 cm. De minsta individerna vägde 2 gram och den största nära 100 gram. Åldersbestämning genom hörselstensårsringar gjordes för 50 individer från vartdera året. De äldsta individerna var 14 år och 15 år gamla. Anmärkningsvärt var att de yngsta individerna var 4 eller 5 år gamla.
Kommentar:
Finns endast som pdf.